iCORE kundereferanser

iCORE fanger og behandler timer og reiser for mer en 20.000 personer, som arbeider gjennom hele døgnet - over hele verden.

Nedenfor kan du lese om noen av selskapene som benytter iCORE programvare for timeregistrering, beregning av årsverk, kontroll av overtid iht. arbeidsmiljøloven, m.m:

Lundin Norway er et fullintegret oljeselskap med omfattende virksomhet på norsk sokkel. Selskapet er involvert i hele verdikjeden fra letevirksomhet via utbygging til produksjon. Lundin Norway har benyttet iCORE programvare siden 2014. 

IKM Gruppen er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien. IKM Gruppen har ca 2.500 ansatte og omsetter for mer enn 3 milliarder kroner. Selskapene i IKM Gruppen, både i Norge og utenlands, har benyttet iCORE programvare siden 2007. 

StS gruppen  er en av norges største entreprenører innen ISO-fagene og tilbyr et omfattende spekter av tjenester relatert til vedlikehold og modifikasjon.  StS gruppen har benyttet iCORE programvare siden 2014.

Beerenberg leverer nyskapende serviceløsninger til olje- og gassindustrien. Selskapets visjon er å overgå omgivelsenes forventninger og satser derfor store ressurser på forskning og utvikling. Beerenberg har benyttet iCORE programvare siden 2009. Les Beerenberg Case Study her.

KAEFER er representert ved to selskaper i Norge. KAEFER Energy er en ledende multidisiplin leverandør rettet mot olje- og gassindustrien. KAEFER Construction leverer isoleringstjenester innen bygg- og industrimarkedet. KAEFER-selskapene har benyttet iCORE programvare siden 2006.  Les KAEFER Case Study her.

Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Baneservice har benyttet iCORE programvare siden 2009.

Bilfinger Industrier er en ledende ISO-kontraktør som leverer tjenester innen isolering, stillas, overflatebehandling, brannbeskyttelse, tilkomsteknikk, habitat, mm. Selskapet har benyttet iCORE programvare siden 2011. Les Bilfinger Case Study her.

Benarx Solutions, som er et datterselskap av Beerenberg Corp, designer, produserer og leverer high-tech isolasjon og avansert subsea-isolasjon til den globale olje- og gassindustrien. Benarx Solutions har benyttet iCORE programvare siden 2015.