iCORE integrasjon

iCORE er et fleksibelt modulbasert system, med moduler for timefangst/timeregistrering, reiseregninger, rapportering, m.m. Integrasjonsmodulen, iCORE Hub, har funksjonalitet som får din systemportefølje til å samspille som én løsning.

Ved hjelp av iCORE Hub kan vi regelstyre en integrasjonsarkitektur som er tilpasset virksomhetens behov:

  • Master- og targetsystemer for ulike typer data
  • Informasjonsbehov for de ulike targetsystemene
  • Mapping av dataelementer
  • Konvertering til systemspesifikke verdisett
  • Formidling av data med ulike formidlingsmetoder

iCORE Hub integrerer systemporteføljen ved kommunikasjon på databasenivå i sentraliserte miljøer, ved bruk av web services i distribuerte miljøer eller ved filutveksling når det er ønsket løsning. Våre integrasjonsmetoder kan tilpasses den enkelte kundes behov.

iCORE integration3.jpg