iCORE integrasjon

iCORE er et fleksibelt modulbasert system, med moduler for timefangst/timeregistrering, reiseregninger, rapportering, m.m. Integrasjonsmodulen, iCORE Hub, har funksjonalitet som får din systemportefølje til å samspille som én løsning.

Ved hjelp av iCORE Hub kan vi regelstyre en integrasjonsarkitektur som er tilpasset virksomhetens behov:

  • Master- og targetsystemer for ulike typer data
  • Informasjonsbehov for de ulike targetsystemene
  • Mapping av dataelementer
  • Konvertering til systemspesifikke verdisett
  • Formidlingsmetoder

iCORE Hub integrerer systemporteføljen på databasenivå. Ved behov utvikler vi kundetilpassede integrasjonsløsninger, basert på web services eller filutveksling.

iCORE integration3.jpg