APTO AS

APTO er et norsk selskap som tilbyr programvare og IT-relaterte konsulenttjenester til private og offentlige virksomheter.

Vår egen programvare, iCORE, understøtter forretningskritiske prosesser i prosjektorienterte og timeintensive virksomheter.

Selskapet tilbyr konsulenttjenester innen IT-prosjektledelse, testledelse, kvalitetssikring, systemutvikling og systemintegrasjon.

Våre spesialiteter:

  • Timefangst/timeregistrering, rotasjonsordninger, beregning av årsverk, ressursutnyttelse og overtidskontroll
  • Høyvolum transaksjonsbaserte arkitekturer
  • Store administrative løsninger
  • Betalingskort og kortteknologi
  • Forhandleroppgjør og avstemning
  • Store konverterings- og integrasjonsprosjekter